Coronaviruset

Köping i framkant när det gäller smittspårning

1:51 min
  • Folkhälsomyndigheten har i en knapp månad tryckt på för en ökad smittspårning av covid-19 på landets särskilda boenden för äldre.
  • Köping är en av de kommuner i Västmanland som har kommit längst i sitt arbete med smittspårning, där smittspårar man varje bekräftat fall inom äldreomsorgen.
  • "Då vi upptäcker ett bekräftat fall tar vi kontakt med läkare på vårdcentralen och gör en kartläggning", säger Malin Svakko medicinskt ansvarig sjuksköterska på Köpings kommun.