Utbildning

Anpassad undervisning är en demokratifråga

1:47 min
  • En del elever behöver mer anpassningar än andra men det som är bra för till exempel en elev med autism är ofta också bra för andra menar rektor Pernilla Fredriksson på Solenskolan.
  • "Människor fungerar olika och det är något vi ska vänja oss vid i skolan för det är en demokratifråga att vi ska få vara olika", säger rektor Pernilla.