Coronakommissionen

KD: Granska regeringens faktaunderlag för strategin

2:05 min

Flera av partierna välkomnar regeringens förslag till direktiv för en coronakommission, men kräver samtidigt ytterligare granskning.

– För det första tycker vi att det behöver göras en granskning av vilka faktaunderlag som regeringen och expertmyndigheterna har haft som grund för de beslut som har fattats, säger Andreas Carlson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Vad menar du med faktaunderlag?

– Vilka olika scenarier de har planerat för, har man jämfört med andra länder, vilka olika modeller har man haft när man har fattat beslut om den svenska strategin, vilka alternativ fanns på bordet och vilka alternativ fanns inte på bordet.

Partierna har till imorgon på sig att komma med synpunkter på vad de vill att kommissionen ska granska och på tisdag fattar regeringen beslut om direktiven.

Ekot har läst det utkast som partierna har att utgå från. Alla åtgärder som regering, myndigheter, regioner och kommuner har vidtagit för att hantera virusutbrottet och dess effekter ska utvärderas och det ska göras en internationell jämförelse med relevanta länder.

Uppdraget regeringen föreslår är omfattande, men Kristdemokraternas Andreas Carlson tycker att det ändå fattas delar; förutom en granskning av faktaunderlaget vill han också se en granskning av den svenska strategin i sig. Om det var, som han ser det, rimligt att tillåta smittspridning i samhället samtidigt som riskgrupper skulle skyddas.

– Då vill vi att kommissionen granskar om den här strategin var realistisk och vad fanns det för alternativ, säger han.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni efterfrågar mer fokus på en granskning av varför människor i utsatta områden i så hög utsträckning drabbades. I utkastet till direktiv finns en rad punkter som tar upp det, men det är inte tillräckligt, anser hon.

– Finns det strukturer som har gjorts att de har drabbats hårdare och också lägga fram åtgärder så att vi kan förebygga så att det inte upprepas nästa gång, säger Sabuni (L).

I en skriftlig kommentar skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson att det är bra att regeringen gått oppositionen till mötes med denna kommission och att man nu beslutat att arbetet ska färdigställas innan valet.