En miljard i böter

SEB svarar på beslutet: ”Kunde gjort mer tidigare"

0:57 min

Idag beslutade Finansinspektionen om att ge banken SEB en miljard kronor i böter för brister i arbetet för att motverka penningtvätt i Baltikum. Nu svarar SEB:s kommunikationschef Frank Hojem på Finansinspektionens kritik.

– Vi har tillfört resurser, Finansinspektionen tycker inte vi har gjort det tillräckligt snabbt, och det är väl en kritik man kan ha förståelse för. Men sen ska man också komma ihåg att samhällets syn har utvecklats, regelverken har blivit strängare och vår förmåga att upptäcka och hindra brott har stärkts i takt med det. Sen kan man ha synpunkter på hur snabbt det här har gått och det är väl det Finansinspektionen ger uttryck för i dag.

Är ni ändå självkritiska på något sätt?

– Jag tror det alltid finns skäl att se att vi kunde gjort mer tidigare. Särskilt om man tittar tillbaka utifrån dagens kunskap och regelverk så finns det säkert åtgärder som banken kunnat vidta ännu tidigare, säger Frank Hojem.