Just nu
  • Telecombolaget Ericssons ledning nekas ansvarsfrihet

Trafik

Expert: Tveksamt om nya tunnlar skulle avlasta Öresundsbron

1:40 min
  • Det finns planer på att avlasta Öresundsbron genom att eventuellt bygga nya fasta förbindelser.
  • Dels planeras det för en metrotunnel vid Malmö och dels för den så kallade HH-förbindelsen vid Helsingborg, som skulle kunna ha två tunnlar – en för bilar och en för järnväg. 
  • Men det är tveksamt om tunnlar skulle innebära någon egentlig avlastning för bron, det anser Bo-Lennart Nelldal, teknisk doktor och professor emeritus i tågtrafikplanering på KTH.