Sverige som varnande exempel

Tegnell om WHO-varning: ”Ett totalt misstag”

1:57 min

Sverige är bland de elva europeiska länder som Världshälsoorganisationen, WHO nu riktar en särskild varning till, på grund av att smittspridningen åter märkbart ökar. Statsepidemiolog Anders Tegnell kallar WHO:s bedömning ett totalt misstag.

– Det är ett totalt misstag, vi har ett ökat antal fall eftersom vi börjat testa mycket mer i Sverige senaste veckan. Men vi kan se på alla andra parametrar vi mäter, alltså hur många allvarliga fall vi har, de minskar. Antalet inläggningar på intensivvården är på en väldigt låg nivå och till och med dödsfallen börjar gå ner. Så det här är tyvärr en total felbedömning av den svenska datan, säger Anders Tegnell.

Enligt WHO:s Europa-ansvarige riskerar den nu ökande smittspridningen att åter pressa sjukvården i dom här länderna.

Några av de andra utpekade länderna är Armenien, Albanien, Kazakstan och Ukraina.