P4 VÄST GRANSKAR FLICKHEMMET

Flickhemmet förvanskar journaler inför inspektioner

1:55 min
  • Det flickhem som P4 Väst granskar har systematiskt förvanskat innehållet i flickornas journaler och agerat så att hemmet ska framstå i bättre dager inför besöken från tillsynsmyndighetens IVO.
  • Det berättar den före detta behandlingsassistenten Susanne Price som jobbade på hemmet i elva år. Även andra anställda som jobbat på flickhemmet bekräftar detta för P4 Väst.
  • P4 Väst har tidigare berättat om att åtta tjejer vittnar om att ägaren till flickhemmet kränker dem, får raseriutbrott och använder våld som tillrättavisning.

    P4 Väst har flera gånger sökt ägaren som hittills inte velat svara på våra frågor.