Stadsplanering

Coronapandemin skyndar på utveckling mot cykelvänligare städer

2:17 min

Under pandemin har städer över hela världen försökt underlätta social distansering genom att ge mer plats åt fotgängare och cyklister. Paris har som mål att få alla sina gator cykelvänliga till 2024.

Utvecklingen välkomnas av forskare inom stadsplanering och mobilitet, som hoppas att coronakrisen nu kan skynda på den här omställningen.

Redan före coronapandemin storsatsade Paris på cykling för att lösa problem med trafikkaos och dålig luft. Och intresset för att cykla har närmast exploderat de senaste månaderna.

Planen för Paris är ambitiös. Redan 2024 ska alla gator i staden vara cykelvänliga, vilket kräver att 72 procent av alla parkeringsplatser för bilar måste tas bort.

Paris är i gott sällskap. En lång rad städer testar nu att ge cykling mer plats på bekostnad av privatbilism. Ofta genom så kallade popup-cykelvägar, där körfält för bilar görs om till cykelbanor.

Enligt den Europeiska Cykelfederationen så är det ungefär en av tre europeiska storstäder som infört särskilda åtgärder, för att underlätta cykling under pandemin.

Den här utvecklingen välkomnas av forskare inom stadsplanering som hoppas att coronakrisen kan skynda på omställningen mot mer gå- och cykelvänliga städer.

Andrew Karvonen är lektor i hållbar stadsplanering på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han önskar sig gåvänliga städer, där invånarna är mindre beroende av alla typer av transporter, och där fler av tjänsterna som efterfrågas finns på nära håll.