Torr sommar

Lantbrukaren Elin behöver regn: "Har bara fått 40 millimeter"

1:49 min
  • Höga temperaturer och dåligt med regn oroar Sörmländska lantbrukare. Enligt Lantbrukarnas riksförbund i Sörmland känner många fortfarande av effekterna från torkan 2018.
  • Samtidigt ligger grundvattennivåerna i Sörmland just nu under det normala enligt SGU, Sveriges Geologiska undersökning.
  • "Vi har fått cirka 40 millimeter sen första april, så det är väldigt lite", säger Elin Beckman, som har en gård med får och kor i Husby-Berga utanför Nyköping.