Hjärtkärlsjukdom

Förebyggande program minskade 70-åringars risk för hjärtkärlsjukdom

1:58 min

I Umeå har forskare lyckats sänka risken för hjärt-och kärlsjukdomar till 20 procent under riksgenomsnittet hos en grupp äldre testpersoner. Metoden? Enkla och tydliga råd om kost och motion och justerad medicinering.

Peter Nordström är överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet.

- Vi blir ju allt äldre i Sverige och Europa och i resten av världen. Och det är samtidigt så att vi har ju inte hur mycket resurser som helst i sjukvården, så det finns rimliga risker att vi kommer att behöva ta hand mer om oss själva i framtiden. Och oavsett så är det ju bra om man i varje fall har en chans att göra något åt sina riskfaktorer för våra vanligaste sjukdomar.

Studien bygger på ett långtgående projekt som Peter Nordström och Anna Nordström startade 2012. Forskarna bjöd in alla 70-åringar i Umeå kommun till en hälsoundersökning och hos de som ville delta i projeketet såg forskarna att hälften av dem hade för högt blodtryck, omkring en femtedel hade diabetes i någon grad och ungefär 60% var överviktiga.

- Många hade jättemycket riskfaktorer och då insåg vi att vi kan inte bara göra en hälsoundersökning utan vi måste även göra något åt det här. Vi måste ge dem råd och tips och det var så det startade kan man säga.

Forskarna startade ett förebyggande program där deltagarna fick individbaserade råd om kost och motion och även hjälp med eventuella förbättringar i sin medicinering.

Sammanlagt har 5500 personer deltagit i studien som nu publicerats. Utifrån kön, födelseår, mediciner, tidigare sjukdomar och socioekonomisk bakgrund har varje deltagare matchats med ett antal kontrollpersoner från övriga Sverige, som inte deltar i projektet. Och i uppföljningarna såg man att deltagarna hade i genomsnitt 20 procents lägre risk för hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp jämfört med kontrollpersonerna som inte deltagit i projektet.

Peter Nordström menar att det inte säkert går att veta om det är förändringar i kost, motion eller medicinering som haft störst effekt - men att de individuella resultaten för deltagarna är det viktigaste.

- Är det något vi har gjort som faktiskt betyder något för andra och som är bra, oavsett om det är forskningsmässigt eller mänskligt, så är det det här. Så vi kommer att fortsätta så länge vi har pengar.

Referenser:
Nordström, A. Nordström, P. et al. "A multiple risk factor program is associated with decreased risk of cardiovascular disease in 70-year-olds: A cohort study from Sweden". PLOS Medicine, 2020. 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003135

https://www.umu.se/nyheter/program-minskade-70-aringars-risk-for-hjartkarlsjukdom-_9256481/