sjukvården

Populära turistområden riskerar pressad vård

1:54 min

Turistregioner kan få en större belastning i vården i sommar av patienter med covid-19 än vad de bemannar för. Det visar Folkhälsomyndighetens prognoser.

– I Folkhälsomyndighetens "worst case scenario" skulle vi behöva vidta åtgärder utöver den plan som ligger, och det kan handla om att omprioritera annan vård eller till och med påverka medarbetarnas semestrar, men där hoppas vi att vi inte landar, säger Markus Lingman, överläkare och strateg i sjukhusledningen för Hallands sjukhus.

Folkhälsomyndigheten har inför sommaren analyserat utvecklingen av smittspridningen utifrån hur vi håller den sociala distansen.

I turistregionerna Kalmar, Gotland, Halland och Dalarna, som har flest gästnätter i förhållande till den egna befolkningen, antas turister kunna sätta igång eller snabba på smittspridningen.

Myndigheten har beräknat vad det skulle kunna innebära i möjlig vårdbelastning.

Prognosen visar att Halland och Kalmar kan få runt 80 covid-patienter var samtidigt i slutenvården och runt tio var på intensivvården, iva.

Så många extra vårdplatser har inte regionerna i sommar, men däremot finns det planer för att snabbt kunna utöka.

Kalmars hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist hoppas att toppen i så fall som prognosen förutspår kommer först mot slutet av augusti.

– Då kommer vi ha en större del av vår personal tillbaka från semestrarna, och då kommer vi få arbeta på samma sätt som vi gjort under våren och ställa om och mobilisera vårdplatser.

– Då ser jag inga större svårigheter med att åstadkomma det, säger Johan Rosenqvist.

För Gotlands del pekar prognosen på strax under 25 covid-patienter i slutenvården och fyra på iva.

Enligt sjukvårdschef Cathrine Malmqvist har regionen planerat som för en vanlig sommar, som alltid innebär ett ökat tryck från turister, men hon säger att det finns en plan för att utöka.

Dalarna, som är den av de fyra regionerna som drabbats hårdast under våren, spås i slutet av sommaren kunna få en minst lika stor topp igen.

– Om det blir som de spår så kommer det bli precis att hålla näsan ovanför vattenlinjen, om det inte händer några svåra olyckor eller annat samtidigt, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Dalarna.

Att ringa in personal från semestern finns med i de fyra regionernas planer, men som en sista utväg.

Att vården ska klara sommaren förutsätter att alla tar ansvar, säger Gotlands sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.

– Jag är orolig. Den här prognosen kan slå in, men mycket beror på hur man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det är avgörande för hur många patienter vi kommer att få, säger sjukvårdschef Cathrine Malmqvist.