”Fungerar väldigt bra”

Blåljus ska utvärderas – men få har sett det

2:08 min

Polisbilarnas identifieringsljus, som under flera år använts på prov, ska nu utvärderas av forskare. Polisen vill gärna ha identifieringsljuset kvar, trots att över hälften av allmänheten aldrig sett det användas.

– Det är folk i storstadsregionerna som sett det här. På landsbygden finns det nog inte så stort behov av det, säger Björn Lidestam, som är forskare på Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping.

Det så kallade identifieringsljuset betyder att polisbilens blåljus lyser med blått fast sken utan att blinka. Det används till exempel vid patrullering i bostadsområden, vid demonstrationer, trafikkontroller och fotbollsmatcher, medan det blinkande blåljuset används vid utryckning.

Polisen har ett tillfälligt tillstånd av Transportstyrelsen att använda identifieringsljuset sen 2014, men det går ut nästa år. Ulf Granath, gruppchef på polisens utvecklingscentrum i Stockholm, säger att man har goda erfarenheter, och gärna vill ha det kvar.

– Ur vårt perspektiv fungerar det väldigt bra och nästan alla poliser är väldigt positiva. Att vara synlig för polisen är vedertaget brottsförebyggande, säger han.

Men trots polisens goda erfarenheter visar de cirka 12 500 enkätsvar VTI hittills fått från allmänheten att bara 45 procent sett identifieringsljuset användas. Och hur allmänheten uppfattar ljuset är det Björn Lidestam på VTI undersöker och ska vara klar med till årsskiftet.

– När jag är klar med undersökningen är min förhoppning att polisen har ett bra underlag att skicka in till Transportstyrelsen för att få till en regeländring så att de får använda detta permanent.