Ute på remiss

Nytt förslag: Utöka jakttiderna

1:49 min

Stora förändringar kan vara på gång när det gäller jakttiderna i Sverige. Regeringen har skickat ut ett förslag från Naturvårdsverket på en remissrunda som ska vara klar i oktober.

– Det är ganska många förändringar. En hel del handlar om att förebygga skador på ett bättre sätt, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef på naturavdelningen på Naturvårdsverket.

Förslaget som Naturvårdsverket lämnat till regeringen är nu ute på remiss till början av oktober och bereds därefter i regeringskansliet. Innan dess vill regeringen inte yttra sig i ärendet.

En viktig utgångspunkt för förslaget från Naturvårdsverket är att minska viltskadorna. Därför föreslås utökade jakttider på dovhjort, kronhjort, rådjur, älg, grågås och kanadagås. Licensjakt på gråsäl som funnits på prov blir permanent, och införs nu också på knubbsäl.

 – Det finns en del problematik med sälar när det handlar om fisket. Det kan både vara så att sälar skadar fiskeredskap och går in och tar fisk i fiskeredskap. Sedan är det en viss indirekt påverkan på fiskbeståndet, säger Gunilla Skotnicka.

Det är första gången sen 2000 som jakttiderna ses över. Förslaget från Naturvårdsverket innehåller många förändringar, och fick direkt kritik av bland annat Naturskyddsföreningen och Svenska Jägareförbundet. De är nu två av en mängd organisationer och myndigheter som får tycka till om förslaget i remissrundan.

– Vi har lagt upp det så att regeringen skulle kunna genomföra de här förändringarna nästa sommar när nästa jaktår börjar. I stort hoppas jag att vi har hittat en bra balans mellan att bevara och bruka våra viltstammar och också att ta hänsyn till att det finns skadeproblematik när det handlar om en del viltarter, säger Gunilla Skotnicka.