Covid-19

M: Coronakommissionen bör vara politiskt oberoende

1:55 min

Trots att regeringen och oppositionspartierna innan helgen tycks ha kommit överens om direktiven till den nya coronakommissionen är man fortsatt oense om vilka som få ska sitta i den. Moderaterna har blivit erbjudna att jämte Socialdemokraterna, få nominera en kandidat. Något man inte tänker göra.

– Det är alltid ytterst regeringen som fattar såna här beslut men min bild är att det är flera partier som är måna om att det ska vara en politiskt oberoende kommission och att en klok regering lyssnar på andra partier, kanske till och med en riksdagsmajoritet, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Han lyfter tsunamikommissionen som en förebild. Kommissionen, menar han, ska vara helt politiskt oberoende, varken politiker eller människor med tydlig partipolitisk koppling ska sitta med. Istället lyfter han erfarna och respekterade jurister, medicinare, statsvetare och människor med operativ erfarenhet av krisarbete som lämpliga kandidater.

– Jag förstår inte varför just den här kommissionen skulle bygga på partipolitik, och varför just Moderaterna och Socialdemokraterna i så fall skulle ha varsin ledamot, säger han.

Regeringen vill inte kommentera kritiken, utan hänvisar i stället till att direktiven kommer presenteras inom en snar framtid.

– Om de vill strunta i andra partiers krav på att det ska vara en opolitisk eller politiskt obunden kommission så kan de göra det, men det vore mycket oklokt av regeringen om man vill ha en kommission som tas på allvar, som har bred auktoritet och vars slutsatser kommer respekteras, säger Ulf Kristersson.