"Politiker och myndigheter vill inte ta ansvar"

6:20 min
  • Politiker och myndigheter i Sverige har en ovilja att ta på sig ansvar.
  • Det visar sig bland annat nu i coronakrisen. 
  • Det hävdar Richard Sannerholm, som är doktor i juridik och forskar om rättsstaten och samhällsstyrning.