LÖVIN I PARTILEDARINTERVJU

Just nu: Hur mycket är MP villiga att kompromissa?

  • I augusti ska den parlamentariska migrationskommittén presentera ett förslag på framtidens migrationspolitik - ett förslag med brett stöd i riksdagen. Men en rad av punkterna går på tvärs med Miljöpartiets politik och när nu slutförhandlingar pågår höjs också tonläget.
  • Hur ställer sig Miljöpartiet till den avgörande domen om Preems raffinaderi i Lysekil som fick grönt ljus att fördubbla sin verksamhet. Ett beslut som lokala MP-grenar är starkt emot men vad säger språkrören. Hur mycket är Miljöpartiet villigt att kompromissa om sin politik och vad händer när gränsen är nådd?
  • Hör intervju med Miljöpartiets partiledare Isabella Lövin, intervjuad av P1-morgons Mikael Kulle