LÖVIN I PARTILEDARINTERVJU

”Kan inte sitta i en regering där partier tar olika beslut”

1:57 min

Det går inte, politiskt, att sätta ett tak för hur stort flyktingmottagandet ska vara. Det säger Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin i P1-morgons serie med partiledarintervjuer. Men hon ger inget besked om det är aktuellt att lämna regeringen om Socialdemokraterna gör upp med de borgerliga om en migrationspolitik som MP inte vill ha.

– Vi är ju ett regeringsparti, vi sitter tillsammans i regering och för att en sådan politik ska bli verklighet så behöver ju båda partierna stå bakom, säger Isabella Lövin (MP).

Skulle Miljöparitet lämna regeringen om man gick vidare utan er? 

– Självklart kan vi inte sitta i en regering där olika partier tar olika beslut.

Under helgen har det ju funnits uppgifter om att Miljöpartiet haft krismöten, med anledning av motsättningarna i regeringen om Sveriges framtida migrationspolitiken.

Diskussionerna i migrationskommittén är inne i slutskedet, och Socialdemokraterna uppges ha suttit i förhandlingar med borgerliga partier utan regeringspartnern Miljöpartiet.

– Självklart kommenterar jag inte om vi har haft interna möten eller vad som sagts på de interna mötena, säger Lövin.

En av stridsfrågorna är om Sverige ska införa ett volymmål, eller riktmärke, för asylmottagandet.

En annan fråga som splittrar riksdagspartierna är försörjningskravet vid anhöriginvandring. Miljöpartiet har klargjort att man inte kan acceptera en uppgörelse som innebär försörjningskrav från första dagen.

Miljöpartiet har inte gett upp om att få en uppgörelse om migrationspolitiken i den parlamentariska kommittén, trots att regeringspartnern Socialdemokraterna förhandlar med andra partier utan MP.