Vården

Rapport: Bättre arbetsvillkor minskar behovet av hyrpersonal

1:50 min

Regionerna måste bli bättre arbetsgivare om de ska lyckas med sin ambition att konkurrera mer med bemanningsföretagen på vårdarenan. Det är en av slutsatserna i en rapport som Konkurrensverket presenterar idag. Projektledare Leif Nordqvist ser en koppling mellan regionernas problem att få pengarna att räcka till.

– Ofta är det så att regionerna säger att "en huvudsaklig orsak till att vi har underskott är behovet av hyrpersonal. Om man hade bättre villkor för den egna personalen så kanske behovet av inhyrd personal skulle gå ner. Det är en ren och skär arbetsgivarfråga, säger Leif Nordqvist har lett arbetet med rapporten.

SKR och regionerna startade 2015 ett projekt för att minska behovet av inhyrd personal till vården. Målet var att regionerna skulle bli oberoende av hyrpersonal och kostnaden inte skulle vara mer än två procent av de totala personalkostnaderna, senast i januari förra året.

Trots att regionerna enligt Konkurrensverket har blivit mycket bättre på att sköta upphandlingar och pressa kostnader mot bemanningsföretagen, så ökar den totala kostnaden för med drygt 1,6 miljarder kronor.

Inte minst har kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor ökat kraftigt. Under 2019 ökade kostnaden för inhyrda sjuksköterskor med 14 procent i regionerna jämfört med föregående år.

– Det är så att vi har brist på sjuksköterskor i Sverige. Så det är inte så konstigt, om de får bra villkor och bra arbetsförhållanden,  att de väljer att jobba för bemanningsföretag.

Några regioner sticker ut och har dock minskat sina kostnader för inhyrd personal, bland andra Västra Götaland, Norrbotten och Örebro.

– Man har kommit bort ifrån det här med många onödiga direktupphandlingar som driver kostnader extra. Man har kommit bort ifrån till exempel läkare som hyr ut sig via egna bolag. Att de försöker sälja sig själv till det bemanningsbolag och försöker sälja sig själv till det bemanningsföretag som har högst pris. De flesta regioner upphandlar nu på fast pris och då bestämmer regionen själv. Då kan man utvärdera mer på kvalitet och leveranssäkerhet. Så man har kommit bort från det beteendet som många regioner var väldigt upprörda över, berättar Leif Nordkvist.