Rädsla för att miljöaktivism ska övergå till miljöterrorism

4:44 min
  • Miljöaktivismen som går över till miljöterrorism. Detta är något som oroar forskare och experter världen över.
  • Just det här ämnet avhandlas i nya spänningsromanen Arvet efter oss som författaren Erik Lewin, med mer än tjugofem års erfarenhet rån underrättelse- och säkerhetsarbete, har skrivit.
  • "Vi ser en tydlig trend av att ungdomar inte tycker det räcker med att stå med ett plakat och demonstrera. Utan man vill göra mer" säger Erik Lewin.