قوانین جدید مهاجرتی؛ اختلاف نظر حزب محیط زیست و سوسیال دموکرات

2:55 min

کمیته امور مهاجرتی در ماه اگست پیشنهاد جدیدی ارائه می‌کند که آینده سیاست‌های مهاجرتی را تعیین می‌کند. با آنکه گفته می‌شود این پیشنهاد از حمایت وسیع احزاب پارلمانی برخوردار است اما به دلیل برخی از موارد سختگیرانه، باعث ایجاد اختلاف نظر نیز شده است.

ایسابلا لووین، رهبر حزب محیط زیست در گفتگو با رادیوی سویدن گفته است که از منظر سیاسی غیر قابل قبول است که سقفی برای پذیرش پناهجویان تعیین شود. او در این گفتگو هشدار داده است که در صورت عدم توافق در حکومت باقی نخواهد ماند.

حزب محیط زیست در ائتلاف با حزب سوسیال دموکرات حکومت کنونی را تشکیل داده است. ایسابلا لووین می‌گوید: ما یکی از احزاب شامل در حکومت هستیم. برای اینکه چنین یک سیاستی عملی باشد باید هردو حزب از آن حمایت کند.

در پاسخ به این سوال که آیا در صورت عدم توافق این حزب از حکومت خارج خواهد شد، وی گفته است مشخص است که باقی نخواهیم ماند در صورتی که تصامیم متفاوت از هم گرفته شود.

گزارش شده است که آخر هفته حزب محیط زیست جلسه فوق‌العاده تشکیل داده بود و اختلافات موجود که به دلیل طرح قوانین جدید مهاجرتی بوجود آمده با اعضای این حزب مورد بحث  قرار گرفته است.

بحث و گفتگو در کمیته امور مهاجرتی هنوز به پایان نرسیده است. گفته شده است که حزب سوسیال دموکرات با احزاب بورژوازی وارد گفتگو شده است. این گفتگوها بدون حضور حزب محیط زیست صورت گرفته که نشانه‌ی از تشدید اختلاف نظرها است. ایسابلا لووین نخواست در مورد اینکه آیا جلسات داخلی در سطح حکومت در این زمینه برگزار شده است، توضیح دهد.

یکی از مباحث مورد اختلاف این است که آیا سویدن برای پذیرش پناهجویان سقف و معیار تعیین کند یا خیر. نکته دیگر مورد اختلاف، تعیین الزام تامین معیشت برای پیوند خانوادگی است. حزب محیط زیست گفته است که توافق بر سر این مساله که تامین معیشت را از روز اول الزامی می‌کند غیر قابل پذیرش است.

هنوز حزب محیط زیست امیدوار به توافق در زمینه سیاست‌های جدید مهاجرتی در کمیته پارلمانی است، با انکه حزب سوسیال دموکرات بدون حضور این حزب با احزاب دیگر وارد مذاکره شده است.