Migration

Kraftig ökning av asylansökningar i Europa

1:59 min

För första gången sedan den så kallade flyktingkrisen 2015 så ökade förra året antalet ansökningar. Det skriver EU:s asylmyndighet EASO i sin årsrapport.

Under flera år har antalet asylansökningar sjunkit rejält efter att EU ingått överenskommelser med både Turkiet och Libyen om att stoppa flyktingar och migranter från att nå Europa. Under 2019 bröts den trenden och antalet asylsökande ökade med 11 procent jämfört med året innan.

Frankrike, Tyskland och Spanien tog emot mer än hälften av de som sökte asyl under förra året, enligt EASO:s årsrapport. Och i Frankrike, Spanien, Cypern, Malta och Grekland var ansökningarna fler än under den så kallade krisen 2015, då flyktingarna och migranterna oftast sökte sig direkt norr ut i Europa för att söka skydd.

EU:s asylmyndighet EASO beskriver att högarna med ansökningar vuxit kraftigt. De sökande får inte besked och detta sätter press även på flera länders mottagningscenter.

Det har skett en förbättring i processen att redan vid den yttre gränsen urskilja vilka personer som kanske behöver skydd och de som betraktas vara utan skyddsbehov, men det finns mer att göra, skriver EASO.

Trots flera medlemsländers försök att bli mer effektiva med att avvisa personer som fått avslag på sin asylansökan, så är det fortfarande en stor skillnad mellan avvisningsbeslut och faktiska avvisningar. Trots coronapandemin sade EASO:s chef Nini Gregori i en exklusiv intervju med Ekot att hon förväntar sig en fortsatt ökning framöver.

– Jag spekulerar inte i nummer, men vill ändå varna Europa så att vi ökar vår beredskap, sade EASO-chefen.

Sverige såg inte samma ökning förra året som flera stora EU-länder, utan det handlade om några hundra fler under 2019 jämfört med året innan.