Avfall

Radioaktiva blöjor hittades på tipp

0:45 min
  • Radioaktiva blöjor har upptäckts på en avfallsanläggning i Region Västmanland.
  • Nu misstänker Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att strålningen kommer från en behandling på Akademiska sjukhuset.
  • Avfallet kan förbrännas utan några hälsorisker, men SSM vill nu att Region Uppsala redogör för vilka rutiner som finns för hantering av radioaktivt avfall.