P4 väst granskar Flickhemmet

Kritiken mot flickhemmet okänd för kommunerna

1:59 min
  • Flera kommuner överväger nu att sluta anlita det HVB-hem som P4 Väst granskat.
  • Berättelserna om våld och raseriutbrott bland personalen är dock helt nya för socialtjänsten i flera kommuner som anlitat hemmet under många år.
  • "Det stämmer inte alls överens med den bild vi har av hemmet", säger Ulla Eklund, avdelningschef över socialförvaltningen i Karlstad.