Protesterna i Hongkong

Kina antar kontroversiell säkerhetslag för Hongkong

1:25 min

Kinas regering har idag godkänt en ny kontroversiell säkerhetslag riktad mot Hongkong. Politiska handlingar som inte är godkända av Peking kommer nu att bli kriminella.

Kinas parlament har antagit en säkerhetslagstiftning för Hongkong och genomför därmed de största juridiska förändringarna i den tidigare brittiska kolonin sedan den återgick till kinesiskt styre för snart 23 år sedan.

Lagförslaget har den senaste tiden orsakat stora protester i Hongkong. Kritiker menar att lagen innebär inskränkta rättigheter för de boende i den särskilda administrativa regionen, och även att demokratirörelsen hotas. Exakt vad lagen innebär är ännu inte känt, men enligt uppgifter i Peking så kommer lagen som ett svar på förra årets demokratiprotester i Hongkong.

Enligt vissa uppgifter så kommer lagen göra det svårare för oppositionella att verka fritt och är en klar inskränkning på den yttrandefrihet som tills nu har funnits i Hongkong. Enligt South China Morning Post så förbjuder den nya lagen en rad aktiviteter där Peking har tolkningsrätt och som kan klassas som att de äventyrar den nationella säkerheten.

Lagstiftningen driver Peking ytterligare längs en kollisionskurs med USA, Storbritannien och andra västerländska regeringar, som har sagt att den nya lagstiftningen i stort sett tillintetgör den höga graden av självbestämmanderätt som Hongkong beviljades vid överlämnandet från Storbritannien den 1 juli 1997.