Tystnadskultur råder bland landets vård- och omsorgspersonal

11 min
  • Vårdpersonal vittnar på det privata vårdbolaget Attendos äldreboende om hur brister i skyddsutrustningen drabbat omsorgen av de äldre. Kritik som många i personalen inte vågar framföra till sina chefer med risk för repressalier.
  • I media har Attendo profilerat sig som ett företag som gått före i kampen mot corona, men personal ger en annan bild. För Ekots reporter berättar de om en traumatisk vår. Deras namn är utbytta och deras röster är inlästa. 

Vad vet kommunerna om hur personalens yttrandefrihet ser ut på de här företagen? Hur följs det upp och kontrolleras av ansvariga politiker? Vi hör  diskussion mellan äldre- och trygghetsborgarråd för Stockholms stad, Erik Slottner (KD) och Karin Wanngård, (S) oppositionsborgarråd i Stockholm.