Tvångsvårdade barn

Efter treåriga flickans död – nytt lagförslag kritiseras

2:02 min

Det förslag som socialutskottet på egen hand har tagit fram för att stärka tvångsvårdade barns rättigheter kritiseras av Lagrådet. Bakgrunden är det uppmärksammade fallet där en liten flicka, efter lång tid i fosterfamilj skickades tillbaka till de biologiska föräldrarna, där hon senare avled.

Kristdemokraten Acko Ankarberg Johansson, som är ordförande i socialutskottet, tycker ändå att riksdagen ska gå vidare med en lagstiftning.

– Det blev ungefär som vi förväntade oss, att vi får besked från Lagrådet på vilka punkter som vi behöver stärka skrivningarna. Det är ju en svår materia. Vi måste gå från ett läge där föräldrar har större rättigheter än barn, därför är det viktigt att vi hittar en lagstiftning som är hållbar.

De borgerliga partierna, tillsammans med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, i socialutskottet har tagit fram ett eget lagförslag, för att öka tryggheten för placerade barn.

Det är ovanligt att riksdagen, på det här sättet, försöker lagstifta på egen hand, utan att invänta regeringen. Bakgrunden är det uppmärksammade fallet där en liten flicka efter lång tid hos familjehemsföräldrar, skickades tillbaka till de biologiska föräldrarna, där hon senare avled.

En majoritet i utskottet tycker inte att barn och unga kunna skiljas från sina fosterföräldrar hur som helst. Men juristerna i Lagrådet är alltså kritiska, och lyfter fram flera brister, bland annat att de ungas relation till sina biologiska föräldrar måste "beaktas". Förslaget bör alltså inte "utan ytterligare beredning läggas till grund för lagstiftning", skriver Lagrådet.

Men Acko Ankarberg Johansson tycker ändå att riksdagen ska gå vidare med en lagstiftning, efter att ha analyserat Lagrådets synpunkter. Socialutskottet träffas igen i mitten av augusti.

– Vi är samlat besjälade av att vi måste få till en förändring, så vi gör vad vi kan från riksdagen för att snabba på processen och regeringen gör sitt. Jag tror att sammantaget kommer det att leda till förbättringar, vilket är nödvändigt.