Gränna

Kommunen: bada gärna – men akta dig för lopporna

0:44 min
  • En tjänsteman på kommunen att det sätts upp en skylt vid badlagunen i Gränna om att det finns badloppor som kan ge ofarliga bett, och att det är lämpligt att använda duschen som finns på badplatsen efter att man badat i lagunen.
  • En skylt skulle kunna göra att färre drabbades av bett och också minska antalet samtal till kommunen, enligt tjänstemannen.
  • Det går inte att göra något åt badlopporna, och kommunen vill inte avråda från bad.