Skolstart

Studentkåren i Örebro ställer in höstens introduktion

0:33 min
  • Örebro studentkår ställer in introduktionen för höstterminen 2020, vilket SVT Örebro var först med att rapportera.
  • På sin Instagram meddelar Kåren att de ställer in och att det är ett tråkigt besked för alla inblandade.
  • "Vi har under lång tid strävat efter att kunna genomföra introduktionen trots den rådande situationen med covid-19, men i dagsläget är omständigheterna för omfattande där vi inte längre ser någon möjlighet till att genomföra introduktionen på ett säkert och hållbart vis", skriver de.