Coronakrisen

Juristen Mats Melin leder coronakommissionen

2:06 min

Den så kallade coronakommissionen ska ledas av juristen Mats Melin, meddelar statsminister Stefan Löfven (S) under en pressträff.

På tisdagseftermiddagen håller regeringen en pressträff om den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin. Förutom statsministern medverkar även vice statsminister Isabella Lövin (MP) och socialminister Lena Hallengren (S).

Under pressträffen meddelade statsminister Stefan Löfven att kommissionen leds av juristen Mats Melin, som tjänstgjorde som chefsjustitieombudsman 2004–2011 samt justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011–2018.

– Det är ett viktigt arbete som vi har framför oss, inte minst för att vi ska kunna ta lärdomar och stå rustade inför nästa kris, säger Mats Melin, som medverkande via länk vid pressträffen.

Övriga personer i granskningskommissionen kommer från områden som vård, nationalekonomi och etik, berättar statsminister Stefan Löfven (S).

I stort ska kommissionen utvärdera regeringens, myndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa virusutbrottet och dess effekter. Den ska också beskriva hur smittan spridits.

En del i arbetet är också att utreda Sveriges åtgärder i relation till hur andra länder hanterat coronapandemin.

Kommissionens slutredovisning ska vara klar senast den 28 februari 2022. Det betyder att resultatet blir känt i god tid före nästa val.

En första delredovisning ska lämnas i höst. Den ska fokusera på äldreomsorgen En andra delredovisning kommer hösten 2021.

Frågan om en så kallad coronakommission har varit politiskt laddad under våren. I går kunde Ekot rapportera om att regeringen släppt det tidigare kravet på att politiker, eller före detta politiker, ska ingå i kommissionen. Detta efter att kravet mötts av hård kritik från samtliga oppositionspartier.