Lågt grundvatten

Lågt grundvatten tvingar lantbrukare att anpassa sig

1:33 min
  • Grundvattnet i stora delar av Kalmar län är mycket lågt och har varit så länge.
  • Fredrik Andersson som har gård utanför Gamleby säger att de försökt säkra vattentillgången till djuren genom att länka ihop alla sina vattenkällor.
  • Han säger att torkan 2018 var en ögonöppnare för honom och fick honom att agera, och tror att det ska gå att driva jordbruk på gården även i framtiden: ”Man måste anpassa sig efter förutsättningarna hela tiden”, säger han.