O personali ko intezivno cherela buti telo but phare kondicie

  • O personali ko intezivno sascharibe ano Regioni Stockholm cherla buti telo but phare buchake kondicie.
  • Ki jekh video konferencia e Shveskako ministri vacherdja nesave djenenca ko intezivno arakhibe te shunel direktno oljendar sar djala oljengi buti telji pandemija.

Reporteri:Veljko Karamani

veljko.karamani@sr.se