Sjukvård

Samband mellan inkomst och överlevnad i lungcancerkirurgi

1:53 min

Patienter med låg inkomst har större risk att dö efter lungcancerkirurgi än patienter med hög inkomst, det visar en ny studie gjord vid Karolinska Institutet.

Veronica Jacksson, thoraxkirurg och forskare inom molekylär medicin och kirurgi, är medförfattare till studien och hon menar att resultaten belyser ett osynligt problem inom svensk sjukvård.

- Sverige har ju en skattefinansierad allmän sjukförsäkring som ju syftar till att ge alla medborgare en likvärdig vård av likvärdig kvalitet. Så därför var vår hypotes att disponibel familjeinkomst inte skulle vara associerat med överlevnad efter lungcancerkirurgi, men sen fann vi ju att det var så.

För att undersöka om det finns ett samband mellan inkomst och överlevnad sammanlänkade forskarna information från olika hälsodataregister och skapade en anonymiserad studiedatabas som inkluderade 5500 patienter som opererats för lungcancer i Sverige mellan åren 2008 och 2017.

Ett antal faktorer som man vet eller misstänker också kan påverka prognosen, så som andra sjukdomar och livsstilsfaktorer som rökning och alkolholkonsumtion, har också vägts in i analysen och forskarna har kunnat säkerställa att de faktorerna inte påverkat studiens resultat.

- I rena siffror så fann vi att patienter med hög inkomst hade 23 procents lägre risk att dö, jämfört med patienter med låg inkomst när man tittar på en längre uppföljningstid. Sen kan man ju inte med den här typen av studie säga exakt vad som orsakar det. Det kan man bara spekulera om. Men jag tänker att studien identifierar ett problem som vi i samhället behöver adressera gemensamt, både forskare och beslutsfattare och politiker.

Referens: Sachs E, Jackson V, Sartipy UHousehold disposable income and long-term survival after pulmonary resections for lung cancerThorax Published Online First: 20 June 2020. doi: 10.1136/thoraxjnl-2019-214321.