Försäkringskassan

Operationsköerna växer – då efterfrågas friare sjukpenning

1:49 min

Försäkringskassan begär regeringens tillstånd att tillfälligt få gå ifrån de ordinarie reglerna för sjukpenningperioder och helt fatta beslut utifrån de sjukskrivnas individuella situation – i dom fall där vård skjutits upp på grund av coronakrisen – för att förhindra att människor inte ska bli av med sin sjukpenning när hela vårdprocessen drar ut på tiden för att operationsköerna växer.

– Det här är ju ett extraordinärt läge som vi befinner oss i just nu och vi tänker att människor inte ska bli drabbade för att de inte får den vård eller behandling som de behöver för att arbetsförmågan ska återställas, säger Terese Östlin, nationell samordnare för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

I mars, när vården tvingades hårdprioritera covid-patienter, väntade 113 000 personer på en planerad operation. Sedan dess har operationsköerna vuxit med nästan 60 procent, och veckan före midsommar stod 180 000 i kö för operation. Väntetiden beräknas av ha ökat med runt tre månader.  

I april beslutade regeringen att Försäkringskassan kan ge sjukskrivna, vars vård blir uppskjuten på grund av corona, ett halvårs förlängd sjukpenning.

Men eftersom vårdköerna växer vill Försäkringskassan redan nu ha regeringens godkännande att tillfälligt få förlänga sjukpenningen helt utifrån individens vårdbehov, och alltså bortse från de tidsgränser som gäller i normala fall.

Gunnar Enlund, överläkare och biträdande registerhållare över Sveriges peri-operativa register, tycker att det är klokt.

– Jag tror det är en nödvändig konsekvens av det läge vi har. Sjukskrivningstiden kommer säkert att öka med tre månader för många ingrepp och då kommer vi att slå i taket vad gäller tillåten sjukskrivningstid. 

Försäkringskassans begäran gäller enbart dom sjukskrivningar där coronaepidemin har fördröjt den vård som krävs för att den sjukskrivne ska kunna gå tillbaka till jobbet

Förslaget beräknas kosta drygt 4 miljarder under två år, förutsatt att läget börjar normaliseras i oktober och sjukskrivningstiderna hålls under två år.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ser positivt på förslaget.

Beslut kommer att fattas inom kort. Vi vet att det är väldigt många människor som fått inställda operationer och rehabiliteringsinsatser och mot den bakgrunden är det väldigt viktigt att vi fattar beslut om tillfälliga regler som gör att människor kan behålla sin sjukpenning i väntan på sin operation eller rehabiliteringsinsats, säger han till Ekot.