"En komplex fråga"

Kostnaden för hyrpersonal i vården fortfarande för hög

1:59 min
  • Kostnaderna för hyrpersonal i sjukvården ökar i landet - trots att Sveriges kommuner och regioner, SKR, har ett mål om att max två procent av personalkostnaderna ska gå till inhyrd personal.
  • I region Östergötland ligger kostnaden för hyrpersonal på ungefär 2,6 procent.
  • "Det vi behöver är att se det här ur ett helhetsperspektiv, hur vi ska jobba i vården framöver. Det är en komplex fråga", säger Zilla Jonsson som är personaldirektör.