Debatt: Har det kommunala självstyret orsakat corona-dödsfall?

13 min
  • Martin Ingvar forskar om kunskapsdelning inom vård och prevention, han anser att kommuner och regioner i Sverige har agerat felaktigt under pandemin, och att misstagen har kostat liv
  • Anders Knape är ordförande hos SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, han håller inte med Martin Ingvar; han tycker att det är för tidigt att dra några sådana slutsatser
  • Hör Ingvar och Knape debattera om Sveriges hantering av Corona