Ordförandeskap

Tyskland tar över EU-klubban

1:59 min

Idag tar Tyskland över som ordförande i EU. Ett EU som är splittrat i många frågor och som står inför stora avgörande beslut om ekonomiskt stöd och om relationen till Storbritannien efter brexit.

Det kommer bli ett ordförandeskap som är starkt påverkat av Corona, säger Tysklands EU-ambassadör, Michael Clauss.

– De stora prioriteringarna är att bekämpa pandemin, krishantering, exitstrategi och naturligtvis återhämtning.

Prio ett för det tyska ordförandeskapet är att få EU på fötter igen efter coronakrisen. Och då handlar det främst om att sy ihop en uppgörelse om budgeten för de kommande sju åren och att enas om återhämtningsfond som ska ge bidrag till coronadrabbade länder – ett ekonomiskt paket på totalt 1 850 miljarder euro.

Trots hårt motstånd mot liggande förslag från Sverige och andra sparsamma länder så är det tyska siktet inställt på att nå en uppgörelse redan i juli. I ett tal i Förbundsdagen nyligen manade förbundskansler Angela Merkel EU-länderna att visa solidaritet.

– Pandemin har visat hur sårbart det europeiska projektet är. Solidaritet inom EU har aldrig varit viktigare, sade Merkel.

En annan viktig fråga under hösten är relationen med Storbritannien efter brexit. Förhandlingarna om ett nytt avtal går trögt, och även om inte Tyskland leder förhandlingarna så kan förbundskansler Merkel komma att spela en tung roll när det gäller att undvika en hård brexit utan avtal när övergångsperioden efter utträdet löper ut vid årsskiftet.

När det gäller sakfrågor kommer klimat och digitalisering vara i fokus liksom frågan om europeisk suveränitet, inom industrin men också inom hälsosektorn, där man vill minska beroendet av andra länder, inte minst Kina.

Just relationen till Kina låg från början i topp på den tyska EU-agendan men det har fått stryka på foten på grund av corona. Förhandlingar om investeringsavtal med landet går trögt och ett planerat toppmöte i Leipzig i september med ledare från EU och Kina har ställts in. Det är oklart om det alls kommer bli av under det tyska ordförandeskapet.