Naturvård

Så ska flodpärlmusslorna räddas

1:24 min
  • Läget för våra flodpärlmusslor blir allt sämre och de betraktas nu som utrotningshotade.
  • Läget för flodpärlmusslorna är nu så besvärligt att Havs- och vattenmyndigheten beslutat om ett åtgärdsprogram för att rädda bestånden.
  • Brist på inhemsk öring som behövs för fortplantningen, försurning, vattenkraftsutbyggnad och flottledsrensningar är en del av anledningarna till problemen.