Lagändring

Beslut om betyg i årskurs fyra dröjer

2:02 min

Först nästa år kan det bli en lagändring som gör det möjligt för den skola som vill att införa betyg från årskurs fyra. Intresset kommer att vara litet, tror Miljöpartiet.

Från den första juli i år skulle det ha varit fritt fram för de skolor som vill, att besluta om att införa betyg från årskurs 4. Så blir det inte. På grund av pandemin har regeringen, Liberalerna och Centerpartiet under våren beslutat att skjuta fram genomförandet av den punkten i januariavtalet till nästa år. Annika Hirvonen Falk som är skolpolitisk talesperson för Miljöpartiet tror att intresset för att införa betyg från fyran kommer vara litet nästa år.

- Skolan har ju varit väldigt ansträngd under coronapandemin. Många skolor har gjort sitt yttersta för att orka med det här. Nu väntar ytterligare utmaningar med lovskola, med mera. Jag har svårt att tro att det är många skolor som vill haka på det här så kort inpå den här ansträngningen, säger hon.

Sedan några år tillbaka kan de skolor som vill, men maximalt 100 stycken, delta i en försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra. Intresset har varit lågt, just nu deltar 11 skolor och ytterligare en som har infört betyg från femte klass. Som mest har 15 skolor varit med i försöket. Såväl Miljöpartiet som Socialdemokraterna är kritiska till betyg från fyran, men för Liberalerna var det av avgörande betydelse att få in det i januariavtalet, där det på punkt 50 står att från och med den första juli i år ska alla skolor som ville kunna införa betyg från årskurs fyra. Men så blir det alltså inte.

– Vi har ju förståelse för den här turbulensen som har varit under våren men jag ser framför mig att vi förhoppningsvis får en bättre proposition som kommer nästa år till riksdagen, säger Roger Haddad är Liberalernas utbildningspolitiske talesperson.

Försöksverksamheten fortsätter alltså även nästa läsår. Det sker heller ingen förändring av den som planerat. Bland annat skulle beslutet om att vara med i försöksverksamheten flyttas från huvudmannen till rektor. Kravet om att låta föräldrar och elever tycka till skulle slopas, vilket har lett till kritik. I det förslag som nu är ute på remiss om att ändra skollagen inför höstterminen 2021, finns de här förändringarna med. Den rektorer som vill ska få införa betyg från fyran. Kvar finns endast kravet på att lärare ska få yttra sig.

Liberalernas Roger Haddad tror att det är byråkratin kring försöksverksamheten som lett till det låga intresset men att det kommer öka när det blir rektor och inte kommunpolitiker som får fatta beslutet om när elever ska få betyg

– Det är ingen hemlighet att det finns politiker runt om i landet som inte gillar betyg och tidigare uppföljning, säger han.

Men Miljöpartiets Annika Hirvonen Falk tror att intresset fortsatt kommer att vara lågt.

– Svensk skola har stora utmaningar med lärarbrist och att då ta på sig ytterligare uppgifter att sätta betyg på tioåringar, det är klart att det inte är många skolor som har det som högsta prioritering.