Lördag 4 juli 2020

Om trädens invånare

7:05 min

Träd är inte bara vackra och finns för sin egen del, de ger också livsutrymme åt tusentals insektsarter. Entomologen Bengt Ehnström berättar för fältreporter Maud Granberg om trädens hemliga invånare.

På lördag finns vår fältreporter i Nås i Västerdalarna tillsammans med entomologen och naturomfamnaren Bengt Ehnström och framförallt fem trädsorter. Fem vanliga träd som det finns gott om här i landet. Det är sälg, asp, björk, gran och tall och som Bengt Ehnström skrivit fem böcker om tillsammans med Martin Holmer som illustrerat med bilder.

Från Nås får vi höra om trädens betydelse på olika sätt och om den mångfald av andra arter som är beroende av träden i olika stadier. Både stora och små organismer.

Eftersom Bengt Ehnström är en framstående insektskännare kommer det att handla en hel del om småkryp.