Kulturrådet: "Vi kommer granska så att krisstödet inte går till vinst"

1:50 min

Stickprovskontroller kommer göras under hösten för att säkerställa att coronakrisstödspengar som Statens kulturråd delat ut inte gå till vinstutdelning.

– Det är jätteviktigt att som statlig myndighet som delar ut skattepengar säkerställa att de används på rätt sätt. Det är här en exceptionell situation, ett helt annorlunda stöd än vi vanligtvis fördelar, därför är det en viktig del att följa upp med kontroller så att pengarna används på ett korrekt sätt, säger generaldirektör Kajsa Ravin. 

Myndigheten kommer i höst genom stickprovskontroller granska så att krisstödspengarna inte gått till vinstutdelning för kulturaktörerna som fått stöd. Kravet för att ta del av krisstödet har varit att det ska gå till att täcka upp för inkomstbortfall och merkostnader som uppstått på grund av pandemin, där till exempel evenemang fått ställas in.

1500 stöd har delats ut till en summa av runt 330 miljoner kronor, alltså den största delen av krispaketet på 500 miljoner kronor från regeringen.

Tidigare har Konstnärsnämnden fått kritik för att bidrag gått till flera kommersiellt framgångsrika artister – något Aftonbladet varit först med att rapportera.
Enligt DN har nu även flera av de som fått stöd valt att betala tillbaka det.