KARLSBORG

Domstol sågar tillstånd för Karlsborgs flygplats

1:48 min
  • Mark- och miljödomstolen i Vänersborg föreslår regeringen att riva upp tidigare tillståndsbeslut.
  • "Det är en stor seger för alla som vill värna Vättern", säger Christer Haagman i Föreningen Aktion rädda Vättern.
  • K3 i Karlsborg vidtar inga åtgärder innan beslut har fattats i frågan.