Coronaviruset Jämtland

Efter kommunernas avslag – P4 Jämtland får rätt av kammarrätten

2:14 min
  • P4 Jämtland får rätt av kammarrätten i Sundsvall efter att ha överklagat beslut tagna av kommunerna Ragunda och Bräcke om att inte lämna ut allmänna handlingar.
  • Det var i början på maj som kommunerna, på P4 Jämtlands begäran, inte ville redovisa vilka äldreboenden som drabbats av coronasmitta, samt hur många brukare och personal som konstaterats smittade – men nu har kammarrätten bestämt att de måste göra det.
  • Jenny Kriström, tillförordnad kommundirektör i Ragunda, säger att man inte bestämt än om man ska överklaga beslutet eftersom det nyligen kom ett annat beslut i ett liknande ärende i Stockholm.

Bengt Flykt, kommundirektör i Bräcke, meddelar via sms på onsdagseftermiddagen att han inte sett domen och därför inte kan ta ställning än.

P4 Jämtland har även överklagat Strömsunds och Bergs beslut att inte lämna ut samma uppgifter. Där har kammarrätten återförvisat ärendet till kommunerna för ny handläggning eftersom avslagsbesluten fattats av personer som inte har rätt till det.

Begäran gällde även LSS-verksamheten (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och där åläggs Bräcke att även lämna ut uppgifter om hur många som smittats och vilka boenden det gäller. Vad gäller Ragunda återförvisas den delen eftersom de inte formellt behandlat den delen när de avslog begäran från början. Men där säger Jenny Kriström, tillförordnad kommundirektör i Ragunda, att eftersom kommunen inte har några LSS-boenden finns inga uppgifter att lämna ut.