Nationella minoriteter

De nationella minoriteternas vårdbehov ska för första gången kartläggas

1:35 min
  • En kartläggning om vilka behov som de nationella minoriteterna har inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst görs av Socialstyrelsen i samarbete med representanter för sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar.

  • Målet är bland annat att synliggöra de nationella minoriteterna inom Socialstyrelsen och öka kunskapen om de nationella minoriteternas språk och kultur inom vården.

  • "Arbetet kommer förhoppningsvis att leda till en ökad tillit till myndigheter, och att de nationella minoriteternas behov tillgodoses bättre", säger Katarina Popovic, samordnare för regeringsuppdraget om nationella minoritetsfrågor inom Socialstyrelsen.