FILM

Debatt i Bollywood efter ökat antal självmord

2:52 min

I Indien ökar antalet bekräftat smittade av coronaviruset snabbt. Att landet varit nedstängt har påverkat stora delar av samhället; miljontals människor har blivit arbetslösa och situationen för de fattigaste har blivit allt svårare.

Även landets kulturarbetare påverkas när arbetstillfällen försvinner eller pausas, och frågan om psykisk ohälsa har aktualiserats.

Naila Saleem, du bevakar Indien, vad det är som hänt? 

Först och främst så har kultursektorn inte fått några stödpaket, och detta innebär att många inom kultursektorn står helt utan inkomster när bokade uppdrag försvinner. Det här har lyfts fram och flera kampanjer på sociala medier har också genomförts för att stötta hantverkare och kulturarbetare. Men faktum kvarstår att situationen är pressad för många.

Vad får det för konsekvenser?

– Rätt tidigt i pandemin så började det pratas om risken för psykisk ohälsa i tider av stora kriser som den här. Men det som höjde temperaturen avsevärt i den här diskussionen var att en känd Bollywoodskådespelare begick självmord för drygt två veckor sedan - hur mycket det kan skyllas på pandemin är ju inte lätt att säga i det individuella fallet. Sushant Sing Rajput var 34 år och ska ha varit deprimerad ett tag mer än så vet man inte.

Han är väl inte den ende i branschen som avslutat sitt liv?

– Nej, en undersökning som scannat medierapportering av självmord under den nedstängning som regeringen införde visar att minst 300 människor ska ha begått självmord och inom underhållningsindustrin så är Sushant Sing Rajput inte den ende - fler skådespelare har valt samma väg.

Hur påverkar det här debatten?

– Efter just Sushant Sing Rajputs död så har detta med depresseion, psykisk ohälsa och självmord fått mycket uppmärksamhet. Artiklar om ämnet innehåller inte sällan tips på vart man kan vända sig om man mår dåligt eller uppmaningar att ta hjälp av nära kära och inte gå runt och må dåligt i ensamhet så att säga. Psykisk ohälsa har varit tabu i Indien. Sen om detta kommer att leda till en bestående förändring är för tidigt att säga.

Själva fenomenet är väl tyvärr inget nytt?

– Specialister på mental hälsa har också pekat på att det inte är nytt att människor i den indiska filmindustrin väljer att ta sitt liv för att pressen är för stor, det är svårt att lyckas, makten ligger i några få familjers händer och det är också vanligt att människor utnyttjas.

– Samtidigt så ska man komma ihåg att i Indien så är skälen för att ta sitt liv inte bara att personen är deprimerad. Många som lever under akut ekonomisk stress väljer att begå självmord. För något år sedan var det många bönder som gjorde det och villkoren inom jordbruket blev en politisk fråga. Studier visar att självmord bland kvinnor är särskilt vanligt och att våld i hemmet ofta är en orsak – så det är en mycket komplex fråga, säger Naila Saleem.