Hälsa

Corona leder till inställda transplantationer

0:29 min

Antalet transplantationer har sjunkit kraftigt under coronaepidemin.

Enligt Svensk transplantationsförening har antalet organdonatorer minskat med 21 procent under våren, jämfört med medelvärdet för samma period de tre föregående åren.
Sjukvården har varit hårt ansträngd under vårens epidemi och tiotusentals operationer har ställts in. Ett antal av dessa rör transplantationer av livsviktiga organ.