Klimat

Att plantera skog för att klimatkompensera innebär risker

1:59 min
  • Att plantera skog har ofta framförts som en strategi för att dämpa klimatförändringar.
  • Men det finns risker som ofta glöms bort, hävdar forskare i en artikel i Science. Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet, menar att artikeln belyser en viktig fråga. 
  • "De tar upp många olika aspekter på riskerna som vi kan förvänta oss i framtiden. Med varmare klimat så blir det ökad risk för bränder, torka, insektsangrepp", säger han.

Referenser: 
Anderess, W. et al. "Climate-driven risks to the climate mitigation potential of forests". Science. 2020. DOI: 10.1126/science.aaz7005.

SOU 2020:4. Vägen till en klimatpositiv framtid. Hämtad från: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20204/