Gymnasieskolan

Rutiner kring avstängningar i Köping ska förtydligas

1:57 min
  • Under förra året och i år skedde 60 avstängningar i gymnasieskolan i Köping, varav en del har lett till klagomål.
  • Kommunen har nu granskat ärendena och konstaterar att rutinerna måste skärpas för hur och när man får stänga av elever. 
  • "Om man äventyrar andra elevers trygghet och studiero, då är det grund för avstängning enligt skollagen - och den kopplingen måste bli tydligare", säger Thomas Karlsson, utbildningschef i Köping.