LSS-Boende

Undersökning om LSS-boenden - många tycker en hel del fungerar dåligt

2:51 min
  • FUB har undersökt hur LSS-boendena fungerar under corona-epedemin.
  • Man fick in 176 svar från hela landet, mest från föräldrar till boende med funktionsnedsättningar.
  • Många av dem som svarade tycker att en hel del fungerat dåligt.

Riksförbundet FUB har gjort en undersökning för att ta reda på hur LSS-boendena har fungerat under corona-epidemin.
De har frågat anhöriga och andra hur de tycker att det har varit.
Och av dem som har svarat tycker många att en hel del har fungerat dåligt.

– Den totala tystnadsplikten gör att man tappar förståndet. Oroligt att veta om smittan finns eller inte. De meddelar bara närmast anhörig om personen insjuknar. Du har till exempel ingen möjlighet att ta hem din anhörig om smittan finns på boendet, eftersom du inte vet något.

Otydliga regler

Det var i början av juni som FUB gjorde den här enkäten med frågor.
De fick in 176 svar från hela landet och det var mest anhöriga till personer med funktionsnedsättning som svarade, men även till exempel gode män och personal.
Att FUB gjorde enkäten var för att man ville veta mer om coronasmittan för personer med intellektuell funktionsnedsättning på LSS-boenden. FUB ställde tio frågor, och så kunde man skriva sånt man själv tyckte.
En del tyckte att reglerna för besöksförbud inte var tydliga.
Och det är en annan person än de som skrivit som läser kommentarerna.

– Det är besöksförbud på boendet. De boende får inte umgås med andra än personal och övriga boende inomhus. Men, de får gå på daglig verksamhet.
Några tycker att det är dålig information om coronaviruset till de boende.
– Dålig information. Ingen information på lättläst. Ingen information med bilder.
Och en annan person skriver:
– Jag som god man och mamma gav boendet tips på bilder om hygien och tvättning och annat.

Flyttade hem barnen

En del föräldrar har flyttat hem sina barn, eftersom de tycker att informationen var dålig.
– Jag ringde och pratade med chefen för att fråga vilka förändrade rutiner man infört på boendet på grund av covid-19. Hennes svar var: "Inga, det behövs inte." Jag valde att flytta hem min dotter då.

Men det finns de som skrivit positiva saker också:
– Det finns en god kommunikation. Känner förtroende för verksamheten, så här långt.
Och så här skriver en annan person.
– Personalen verkar vara ordentligt informerad i rutinerna om en smitta eller en misstanke uppstår. Varje personal har personbundet ansiktsvisir med skötselråd.

Med enkäten hoppas nu FUB att myndigheterna ska förstås smittläget i LSS-bostäder på ett bättre sätt.

Alva Snis Sigtryggsson läste svaren och reporter på Klartext var Carlo Laszlo.