Djurvården brister

SLU om veterinärbristen: Regeringens pengar räcker inte

1:55 min

Pengar är på väg från regeringen till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som utbildar veterinärer och djursjukskötare. Men det är långt ifrån tillräckligt, anser Karin Holmgren, prorektor på SLU.

– Nu tar vi emot 200 studenter till den i särklass dyraste utbildningen som finns i Sverige, som veterinärutbildningen och djursjukskötarutbildningen är tillsammans. Så nu måste det till högre statsanslag, säger Karin Holmgren.

Brist på veterinärer och legitimerade djursjukskötare och coronapandemin, med fler sjukskrivningar och semestrar, har gjort att många kliniker fått dra ned på öppettider och planerade besök.

SLU, som är ensamma i landet om att utbilda, tar just nu in 100 nya veterinärstudenter varje år. Det årliga rekryteringsbehovet anses vara tre gånger så stort.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) vill inte ställa upp på någon intervju. Men i en skriftlig kommentar pekar hon på att regeringens satsning på fler utbildningsplatser inom bristyrkesutbildningar innebär 3,4 miljoner kronor extra till SLU i år och 6,6 miljoner kronor extra från år 2021 och framåt.

– Med de nya resurserna kanske vi kan utöka med fem platser ungefär. Men behovet är betydligt större. Så för att klara det behövs en mycket större satsning och också en större planeringshorisont. Så att vi kan bygga ut och ta emot fler studenter, säger Karin Holmgren.