Brand

Eldningsförbudet i länet upphör

  • Från och med torsdagen kl 16.00 upphör eldningsförbudet i Västernorrland, men Länsstyrelsen och Räddningstjänsten vill understryka att läget kan förändras igen.
  • Var alltid försiktig om du tänder en eld och försäkra dig om att elden är släckt innan du lämnar den.
  • Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld.